Over Yamaru


Stichting Yamaru Nederland is in 2003 opgericht als steunfonds op initiatief van broeder Han. In 1996 werkte broeder Han als verpleegkundige in Indonesië. Tijdens het uitoefenen van zijn beroep is broeder Han in contact gekomen met kinderen met een meervoudige beperking wonende in de dessa. Samen met zusters organiseerde broeder Han in de gehele Minahassa huisbezoeken. Langzaam aan groeide het besef dat vele van deze kinderen thuis niet goed en adequaat verzorgd werden.

Broeder Han realiseerde al snel dat kinderen met een meervoudige beperking in Indonesië in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Om deze kinderen de toegang te bieden tot de juiste zorg en omgeving is het idee tot stand gekomen om een gezinsvervangend huis op te richten.

Broeder Han werd gesterkt in dit idee door Michelle Borsboom, vrijwilliger in Indonesië. Michelle Borsboom werkte in deze tijd als vrijwilliger op een school voor dove kinderen. Voor beide stond voorop dat de situatie voor de kinderen met een meervoudige beperking moest veranderen. De droom om een thuis te bouwen en daarmee een schone woning te bieden aan de kinderen werd werkelijkheid na giften van verschillende sponsoren.

De bouw van het tehuis had wat voet in de aarde maar in 2003 was het eindelijk zo ver; Sayap Kasih (beschermende vleugels) kon haar deuren openen. Met de groeiende liefde voor de kinderen is Michelle direct aan de slag gegaan als verzorger, begeleider en coördinator. Tot 2007 woonde en werkte zij in Sayap Kasih. Na deze tijd is Michelle verhuisd naar Nederland en werkt zij op een school voor kinderen met een beperking. Met haar ervaring als docent geeft zij begeleiding aan de zorgverleners van de kinderen in Sayap Kasih. Tijdens haar regelmatige werkbezoeken helpt zij de verzorgers van de kinderen. Ze zorgt voor verbreding van de kennis, geeft advies, stuurt aan en biedt een luisterend oor. Broeder Han is tot 2017 actief betrokken geweest bij Sayap Kasih. Wegens zijn leeftijd was broeder Han genoodzaakt om in 2017 de leiding van Sayap Kasih over te dragen aan broedercongregatie Tujuh Dukacita (Zeven smarten van Maria). Tot zijn overlijden in 2021 is broeder Han betrokken geweest bij Sayap Kasih via Yamaru Nederland.

Stichting Yamaru Nederland biedt financiële ondersteuning aan de projecten en activiteiten van Sayap Kasih. De projecten die worden opgezet vanuit stichting Yamaru Nederland worden gebaseerd op de observaties van Michelle tijdens haar werkbezoeken aan Sayap Kasih. In 2022 is Sayap Kasih verder uitgebreid met een tweede huis. Beide tehuizen en de hulpverleners bieden momenteel verzorging aan kinderen en jongvolwassenen. Het tehuis wordt gewaardeerd en erkend door de Indonesische overheid. Sayap Kasih wordt gezien als een modeltehuis voor meervoudig beperkte kinderen en ontvangt daarom een maandelijkse schenking.

Klik hier om te zien wie de kinderen van Sayap Kasih zijn.Het bestuur van Yamaru

Theo Blokland

Ruim 60 jaar ben ik lid van de broedercongregatie van Maria, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, welke zich inzet voor een gelukkige toekomst van kwetsbare jongeren. Sinds medebroeder Han Gerritse csd samen met Michelle Borsboom in 2003 te Woloan, Sulawesi, Indonesië, het tehuis 'Sayap Kasih' voor geestelijk en lichamelijk beperkte kinderen oprichtte, is financiële steun uit Nederland nodig. Daartoe hebben we met enkele vrienden en bekenden steunstichting Yamaru Nederland opgezet. Samen met enkele enthousiaste mensen mag ik als voorzitter hieraan leiding geven.

Jaap Zandbergen

Mijn naam is Jaap. Ik ben algemeen bestuurslid van de stichting Yamaru Nederland. Al voor de oprichting van stichting Yamaru heb ik broeder Han geholpen om zijn droom om een tehuis op te richten in Sulawesi werkelijk te maken. Ik deed dit in samenwerking met Annet Lutz (zus van broeder Han) en Theo Blokland. Ik bood deze hulp aan vanuit Nederland door onder andere geld in te zamelen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor aanleveren van goederen vanuit Nederland of vanuit plaatsen in Indonesië naar Sulawesi. Dit is voor mij, en de andere bestuursleden, elke keer opnieuw een logistieke uitdaging. Met de toegezonden spullen is het ons gelukt om Sayap Kasih te voorzien van alle benodigdheden. Ik kijk er naar uit om de inventarisatie van Sayap Kasih II te verzorgen.

Michelle Borsboom

Nadat ik 1,5 jaar als vrijwilliger op een school voor dove kinderen in Tomohon (Noord Sulawesi) heb geholpen met het aanleren van gebarentaal, ontstond het idee om een woonvoorziening op te zetten voor een groep meervoudig complex beperkte kinderen. Kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis bij hun ouders konden wonen. Toen bleek dat broeder Han met eenzelfde idee rondliep, zijn we gaan samenwerken en zo is het gezinsvervangend huis Sayap Kasih ontstaan. Ik heb 9 jaar in Tomohon gewoond en ben sinds 2007 weer terug in Nederland, maar mijn hart ligt nog altijd daar bij de kinderen. Door me als adviseur aan te sluiten bij Yamaru Nederland kan ik me inzetten voor Sayap Kasih en voel ik me nog optimaal betrokken bij dit project.

Bernadette Verhoef

Mijn naam is Bernadette. Toen Alfons Kroese mij in 2011 vroeg of ik 'iets' wilde doen voor kinderen in Noord-Sulawesi, was ik voldoende geïnteresseerd om er meer van te weten te komen. Nadat hij en Theo Blokland mij meer over Sayap Kasih, broeder Han en Yamaru hadden verteld was ik overtuigd van het unieke van dit alles. Kleinschalig, geen strijkstok en bovenal: kinderen. Voor mij als moeder, trotse oma en onderwijzeres zijn kinderen vaak de spil van mijn leven. Wetende hoe bevoorrecht we hier in Nederland zijn, hoeveel geluk ik met mijn gezin heb, is het een kleine moeite om mijn steentje bij te dragen aan Yamaru Nederland in de hoop dat de kinderen in Sayap Kasih daardoor zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. En natuurlijk een gelukkig leven kunnen leiden.

Jan Snatersen

Mijn naam is Jan Snatersen, ik ben geboren in Koudekerk a/d Rijn en woon vanaf 1977 in Leiderdorp. Via Alfons Kroese een goede vriend van ons, kwam ik in contact met de 'Stichting Yamaru Nederland'. Alfons vroeg mij in 2006 of ik interesse had om toe te treden to het bestuur van Yamaru, dat heb ik gedaan nadat hij mij een en ander had verteld over deze stichting. In 2007 ben ik Annette Lutz-Gerritse opgevolgd als penningmeester. Ik verzorg, buiten alle financiële zaken, ook de verzending van de Nieuwsbrieven en correspondentie daaromtrent.

Chantal Bakker

Mijn naam is Chantal en ik ben 28 jaar. In 2018 werden Emilie en ik benaderd door Theo Blokland, hij wilde ons graag meer vertellen over Yamaru Nederland en het werk wat zij verrichten. Het verhaal sprak direct aan, Yamaru is een bestuur met leden die zich met hart en ziel inzet voor de kinderen van Sayap Kasih. Door mijn werk als psycholoog ervaar ik dagelijks hoe ingewikkeld het leven voor kinderen kan zijn. Er was daarom ook geen twijfel, ik wilde graag mijn steentje bijdragen. Graag zou ik ook een jongere generatie bekend maken met het werk van Yamaru zodat wij vanuit Nederland een blijvend verschil kunnen maken voor de kinderen van Sayap Kasih.

Emilie Bakker

Ik ben Emilie en ben 27 jaar. In het dagelijks leven ben ik met veel plezier werkzaam als apotheker. Nadat ik benaderd was door Theo Blokland en de ervaringen van Michelle Borsboom hoorde was ik direct enthousiast om een bijdrage te leveren aan Yamaru Nederland. Enerzijds de mooie beelden die laten zien dat een klein verschil de kinderen in Sayap Kasih kunnen laten lachen maar anderzijds de tragedie waarbij 24/7 intensieve zorg moet worden geleverd met beperkte middelen, grijpt mij aan. Mijn drijfveer in mijn werkzaamheden als apotheker is om de behandeling te optimaliseren bij de patient. Yamaru heeft met de bouw van Sayap Kasih de zorg voor de kinderen met een meervoudige beperking drastisch veranderd. Ik geloof dat er nóg meer mogelijk is. Graag breng ik in samenwerking met Chantal de werkzaamheden van Yamaru Nederland onder de aandacht en maak ik een ander enthousiast om ook een steentje bij te dragen om de zorg voor de kinderen in Sayap Kasih te verbeteren.

Adres Yamaru Nederland:

Stichting Yamaru Nederland
Rijnsburgerweg 4, 070
2215 RA
Voorhout